Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

CLARIN taxonomy for Linguistic Subjects

Beskriving

Linguistic Subject is a taxonomy of linguistic subjects used for service and tools description in the CLARIN domain

Bidragsytar

Jan Odijk, Daan Broeder, Eline Westerhout, Rogier Kraf, Erica Renkens

Versjon

1.1.0

Oppretta

Tuesday, August 1, 2023 00:00:00

Sist endra

Tuesday, January 2, 2024 00:00:00

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/csd-linguistic-subjects/

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar