جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Cocos (Keeling) Islands (the)  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-geographical-availability/cc

این مفهوم را بارگیری کن: