جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Euro Zone  

شرح

  • All Countries of the Eurozone.

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-geographical-availability/ez

این مفهوم را بارگیری کن: