جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Worldwide  

شرح

  • All Countries.

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-geographical-availability/ww

این مفهوم را بارگیری کن: