Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

EOSC Resource Geographical Availability
EOSC Geographical Availability List

Beskriving

EOSC Geographical Availability List from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/COUNTRY

Beskriving

EOSC Geographical Availability List from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/COUNTRY

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-geographical-availability/eoscGeographicalAvailabilityScheme

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar