جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Alpha  

تعریف

  • Resource prototype available for closed set of users

شرح

  • Resource prototype available for closed set of users

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-life-cycle-status/life_cycle_status-alpha

این مفهوم را بارگیری کن: