جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Operation  

تعریف

  • Resource offered

شرح

  • Resource offered

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-life-cycle-status/life_cycle_status-operation

این مفهوم را بارگیری کن: