جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Retirement  

تعریف

  • Resource is not anymore offered

شرح

  • Resource is not anymore offered

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-life-cycle-status/life_cycle_status-retirement

این مفهوم را بارگیری کن: