جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Termination  

تعریف

  • Resource dissolution, dismantling

شرح

  • Resource dissolution, dismantling

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-life-cycle-status/life_cycle_status-termination

این مفهوم را بارگیری کن: