جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Aggregators & Integrators > Aggregators & Integrators

اصطلاح مرجح

Aggregators & Integrators  

مفهوم اعم

مفهوم‌های اخص

شرح

  • Thematic, Regional and other Aggregators & Integrators.

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-resource-category/category-aggregators_and_integrators-aggregators_and_integrators

این مفهوم را بارگیری کن: