جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Aggregators & Integrators  

مفهوم‌های اخص

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-resource-category/supercategory-aggregators_and_integrators

این مفهوم را بارگیری کن: