Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

EOSC Resource Category, Subcategory (and Supercategory)
EOSC Resource Category List

Beskriving

EOSC Resource Category List compiled from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/SUPERCATEGORY, https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/CATEGORY, and https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/SUBCATEGORY

Beskriving

EOSC Resource Category List compiled from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/SUPERCATEGORY, https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/CATEGORY, and https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/SUBCATEGORY

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-resource-category/eoscResourceCategoryScheme

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar