Sök i vokabulär

Innehållets språk

Begreppsinformation

Föredragen term

Services  

Överordnat begrepp

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-resource-category/subcategory-aggregators_and_integrators-aggregators_and_integrators-services

Ladda ned detta begrepp: