Sök i vokabulär

Innehållets språk

Begreppsinformation

Sharing & Discovery > Development Resources > APIs Repository/Gateway

Föredragen term

APIs Repository/Gateway  

Överordnat begrepp

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-resource-category/subcategory-sharing_and_discovery-development_resources-apis_repository_gateway

Ladda ned detta begrepp: