Sök i vokabulär

Innehållets språk

Begreppsinformation

Föredragen term

Processing & Analysis  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-resource-category/supercategory-processing_and_analysis

Ladda ned detta begrepp: