Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

EOSC Resource Technology Readiness Level
EOSC Technology Readiness Level

Beskriving

EOSC Technology Readiness Level from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/TRL

Beskriving

EOSC Technology Readiness Level from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/TRL

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-technology-readiness-level/eoscTechnologyReadinessLevelScheme

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar