جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات واژه‌نامه‌ها


عنوان

IANA Media Types

شرح

List of all Media Types from IANA with 9 top levels and all concepts below

شرح

List of all Media Types from IANA with 9 top levels and all concepts below

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/mediaTypeScheme

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های جایگزین اصطلاح‌های پنهان