جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

application  

مفهوم‌های اخص

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/application

این مفهوم را بارگیری کن: