جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/1d-interleaved-parityfec

اصطلاح مرجح

application/1d-interleaved-parityfec  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: 1d-interleaved-parityfec

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslash1d-interleaved-parityfec

این مفهوم را بارگیری کن: