جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/alto-endpointprop+json

اصطلاح مرجح

application/alto-endpointprop+json  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: alto-endpointprop+json

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashalto-endpointpropplusjson

این مفهوم را بارگیری کن: