جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/ATFX

اصطلاح مرجح

application/ATFX  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: ATFX

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashatfx

این مفهوم را بارگیری کن: