جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/auth-policy+xml

اصطلاح مرجح

application/auth-policy+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: auth-policy+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashauth-policyplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: