جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/cbor

اصطلاح مرجح

application/cbor  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: cbor

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashcbor

این مفهوم را بارگیری کن: