جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/CDFX+XML

اصطلاح مرجح

application/CDFX+XML  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: CDFX+XML

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashcdfxplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: