جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/clue_info+xml

اصطلاح مرجح

application/clue_info+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: clue_info+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashclue_infoplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: