جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/csrattrs

اصطلاح مرجح

application/csrattrs  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: csrattrs

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashcsrattrs

این مفهوم را بارگیری کن: