جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/cybercash

اصطلاح مرجح

application/cybercash  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: cybercash

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashcybercash

این مفهوم را بارگیری کن: