جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/dicom

اصطلاح مرجح

application/dicom  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: dicom

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashdicom

این مفهوم را بارگیری کن: