جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/dicom+xml

اصطلاح مرجح

application/dicom+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: dicom+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashdicomplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: