جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/dvcs

اصطلاح مرجح

application/dvcs  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: dvcs

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashdvcs

این مفهوم را بارگیری کن: