جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/EDI-consent

اصطلاح مرجح

application/EDI-consent  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: EDI-consent

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashedi-consent

این مفهوم را بارگیری کن: