جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/fhir+xml

اصطلاح مرجح

application/fhir+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: fhir+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashfhirplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: