جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/flexfec

اصطلاح مرجح

application/flexfec  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: flexfec

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashflexfec

این مفهوم را بارگیری کن: