جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/framework-attributes+xml

اصطلاح مرجح

application/framework-attributes+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: framework-attributes+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashframework-attributesplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: