جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/index

اصطلاح مرجح

application/index  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: index

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashindex

این مفهوم را بارگیری کن: