جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/link-format

اصطلاح مرجح

application/link-format  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: link-format

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashlink-format

این مفهوم را بارگیری کن: