جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/LXF

اصطلاح مرجح

application/LXF  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: LXF

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashlxf

این مفهوم را بارگیری کن: