جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/marcxml+xml

اصطلاح مرجح

application/marcxml+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: marcxml+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmarcxmlplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: