جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/mbms-register-response+xml

اصطلاح مرجح

application/mbms-register-response+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: mbms-register-response+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmbms-register-responseplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: