جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/metalink4+xml

اصطلاح مرجح

application/metalink4+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: metalink4+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmetalink4plusxml

این مفهوم را بارگیری کن: