جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/mikey

اصطلاح مرجح

application/mikey  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: mikey

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmikey

این مفهوم را بارگیری کن: