جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/mods+xml

اصطلاح مرجح

application/mods+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: mods+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmodsplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: