جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/mp21

اصطلاح مرجح

application/mp21  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: mp21

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmp21

این مفهوم را بارگیری کن: