جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/mpeg4-iod

اصطلاح مرجح

application/mpeg4-iod  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: mpeg4-iod

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmpeg4-iod

این مفهوم را بارگیری کن: