جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/mrb-consumer+xml

اصطلاح مرجح

application/mrb-consumer+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: mrb-consumer+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmrb-consumerplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: