جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/msc-ivr+xml

اصطلاح مرجح

application/msc-ivr+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: msc-ivr+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmsc-ivrplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: