جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/msc-mixer+xml

اصطلاح مرجح

application/msc-mixer+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: msc-mixer+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmsc-mixerplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: