جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/n-quads

اصطلاح مرجح

application/n-quads  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: n-quads

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashn-quads

این مفهوم را بارگیری کن: