جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/news-checkgroups

اصطلاح مرجح

application/news-checkgroups  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: news-checkgroups

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashnews-checkgroups

این مفهوم را بارگیری کن: