جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/news-groupinfo

اصطلاح مرجح

application/news-groupinfo  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: news-groupinfo

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashnews-groupinfo

این مفهوم را بارگیری کن: